View the Diva 40 SC in English - Click Here!


TILLBAKA TILL RÖTTERNA - FÖR MORGONDAGENS SEGINGSUPPLEVELSER


För 32 år sedan presenterades Diva 39, en båt som var trendsättande i många avseenden. Den var en av de första lättdeplacementsbåtarna för familjesegling, den seglade om de flesta rena kappseglingsbåtarna för tiden, och den hade ett attraktivt pris. Så sent som 2011 vann den allra först byggda Diva 39 sin klass på Gotland Runt. 1986 presenterades Diva 35 vilken var en av de först seriebyggda båtarna i avancerade kevlar-kompositmaterial. En familjebåt med ett för tiden extremt högt SRS-tal på 1,25.

Med nya Diva 40 vill vi fortsätta Diva-traditionen att bidra med innovationer till båtlivet. Vår fasta övertygelse är att en ny båt skall tillföra något till marknaden - och inte bara vara en ny båt i raden av ett allt mer likriktat utbud. Några exempel på tidigare Diva innovationer är: Föregångare när det gäller lättdeplacementkonstruktioner och skrovformer med långa seglande linjer, moderna former med upprätta stävar och rak akter. Invändigt genomarbetade lösningar för form och funktion. Nedsänkt förstagsrulle. Fasta sittbrunnsbord i olika former. Dörrar i stället för nedgångsluckor, växlade storskot, vinschar och funktioner vid rorsmansplatsen. Ventiler i sittbrunnsskottet och inbyggda fenderhållare.
Med den nya generationen Diva introducerar vi ett flertal nya innovationer och lösningar som kommer göra båtlivet enklare, trivsammare och inte minst snabbare!

MODERN SKANDINAVISK DESIGN
Diva har alltid haft en egen karaktär. En egen design baserad på nyttan för seglare. Den nya generationen Diva är inget undantag. Den exteriöra designen utstrålar en modern dynamik med designelement från klassisk båtform. En sober, ren design enligt Skandinaviskt tradition.

OPEN SPACE
Inredningen har en helt ny typ av layout som vi döpt till ”Open Space Layout”. Grundliga studier av rörelsemönster i båten har resulterat i en layout där kommunikationsvägar i inredningen har legat till grund för prioriteringen av funktionerna ombord. Placering av det längsgående pentryt brukar normalt vara centralt i båten men med "Open Space" placeras det akterut vilket frigör utrymme och ger mer arbetsyta. Placeringen ger också en köks-ö vilket rymmer både extra plats för köksredskap men även kylbox. Hela inredningen öppnas upp och funktioner som tidigare delats upp av L-pentryn och U-soffor blir nu lättillgängliga. Det ger en mer öppen, ljus och trivsam inredning där samvaro blir enklare och rörelse mellan funktioner underlättas.


AVANCERAD UTVECKLING
Moderna verktyg för konstruktion och tillverkning öppnar nya möjligheter att förverkliga exakt det man föresatt sig. I utvecklingsarbetet har vi jämfört fem olika kandidat-skrov som sedan justerats i upp till 4 versioner. Genom avancerade datakörningar kan olika egenskaper jämföras och utvärderas. Det vinnande skrovet har varit det snabbaste under varierande förhållanden och har framförallt bäst kryssegenskaper. Trots allt tillbringas ungefär 60% - 70% av seglad tid på kryss. Båtarna har även genomgått optimering i routingprogram med verklig väderdata för att finna seglade tider både på bana och havskappseglingar. Det har sedan justerats till beräknad tid under olika respitsystem och jämförts för att utvärdera olika konfigurationers påverkan på mättal.
Dimensionering och strukturell uppbyggnad har gjorts i samarbete med Composites Consulting Group och Diab Group. Genom att redan i designstadiet optimera båtens konstruktion för den valda tillverkningsmetoden kan vi åstadkomma optimerade laminat och behöver inte använda tunga och onödiga innerliners. Den nya generationens Diva är vacuuminjicerade med skumkärna för lägsta vikt och bästa strukturella egenskaper.
Optimala kölar och roder utvecklas tillsammans med den mycket meriterade Kåre Ljung, känd från bl a Americas Cup, Volvo Ocean Race och många flerskrovsprojekt.


CUSTOM
Diva Yachts byggs i egen fabrik vilket ger oss möjligheter att utforma båtarna enligt kundens specifika önskemål. Vi erbjuder två grundalternativ för inredningen vilka utgör en bas för fortsatta diskussioner.

Nya DIVA 40 CR är en stor båt utan den stora båtens nackdelar. Enkel hantering, komfortabelt boende och fart. En äkta Diva!

  • Start
  • Tekniska specifikationer
  • Begär Prislista - Broschyr
  • Bilder
  • Dokument