Tradition


Det Italienska varvet grundades i Bologna 1974 med grundsatsen att skapa regattabåtar som hade en innovativ och elegant design. Varvet firar snart 40 år vilket gör det till ett av de tillhör en exklusiv skara varv som tillverkat båtar sedan plaståldern inleddes. Detta arv förvaltas idag genom att bygga tekniskt avancerade båtar med en design som hedrar en region som skapat ikoner som Ferrari och närmsta grannen Ducati.

Varvets ledord är idag: "Ultimate Quality - Ultimate Design - Ultimate Performance - Exquisite Italian Craftsmanship", med målet: "To become a Lead Centre in the design and building of semi- customized luxury boats with outstanding level of technology and quality"
Produktionslinan på varvet.

Avancerad produktion

Genom att använda avancerade verktyg vid produktutvecklingen och moderna produktionsprocesser bygger Cantiere del Pardo sina Grand Soleil enligt en "Semi-Custom" princip vilket innebär att kunden kan vara med och påverka sin båt på en mängd sätt. Det gäller vanliga val som tyger och träslag men även hur båten byggs, vilka beslag som monteras och vilken rigg som båten skall ha.
Sedan ett par år arbetar varvet med en process för Lean Production. Processen är välkänd från många tillverkningsindustrier och syftar till att öka produktivitet och kvalitet. Bl a innebär det konstant återkoppling om förbättringar och att involvera medarbetarna i arbetet och processerna, vilket även innefattar oss återförsäljare. Arbetet har gett mätbara resultat med jämnare kvalitet och effektivare produktion. En sidoprodukt är den Ägarbok som varje båt nu har. Där följs varje båt med bilder och kommentarer, helst från första provsegling, under produktionen, leveransen och de första seglingarna. Den boken får sedan båtägaren.

Grand Soleil 39 på väg ur formen


Avancerad utveckling med de senaste hjälpmedlen

Den nya Grand Soleil 43 kan tjäna som ett bra exempel på hur utvecklingen av en ny modell går till.
Utvecklingen av skrovet ledde fram till 25 olika kandidater av skrovform som simulerades på en bana vilket gav olika tider på banan. Detta gjordes även för olika mätregler. De bästa skrovformerna simuleras även med olika utformning på roder, köl och segelplan med hjälp av FEM-analys. Skrov, köl. roder och segelplan CFD-simuleras även. Detta arbetsätt ger möjlighet att analysera laster i skrov och däck för laminatspecifikation och även för att bättre placera däcksutrustning.

Med denna analys som grund kunde man bl a konstatera att man genom att använda kolfiber i den strukturella uppbyggnaden av skrovet kunde öka styvheten med 40% jämfört med traditionella material, med samma vikt. Denna bottenförstärkning finns i stora delar av skrovet och tar upp laster från mast, vant och köl.
För den som kappseglar har detta en mängd fördelar. En stum båt som tål att seglas hårt där kraft förvandlas till fart framåt. De som fokuserar på Cruising får en båt som är byggd för att hålla och bibehåller sitt värde många år framöver
Två olika kandidatskrov


Analys på rigg under belastning
Analys på skrov

Sportversion

Kappseglingsintresserade bör känna till att Grand Soleil har en Sport-Version av sina modeller som är optimerad på en mängd områden. Optimeringen rör både uppbyggnad och utrustning och innefattar t ex:
Racemast; högre, längre bom, uppgraderad löpande rigg
Kolfibermast från Hall Spars som tillval
Skrovet vacuuminjicerat
Skott i komposit
Inredningsträ i sandwich
Lättare salongsbord
Vissa sidoskåp ersatta med lättare hyllor
Sidoskåp i ändskepp borttagna
Skrovgenomföringar är flush och i komposit
Dränering genom akterspegeln
Däcksutrustning uppgraderad med bl a Harken Performa winchar, Black Magic block, Harken Windward storkotstravare och större avlastare
Tysk skotning
Däckslucka till förpik öppnas 180 grader

Varvet erbjuder även direkt teknisk support, med hjälp av konstruktören, för optimering för ORCi eller IRC.
Simulering av gennaker

Vacuumlaminering av däck

Analys av belastningar på skrov och däck

Analys av stor och fock